poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Pisarze i poeci o książkach

Książka nie doczekała się jeszcze gruntownego opracowania. Co o książce pisali, ci którzy z pisania żyli? Czym (a może kim) były dla nich zapisane strony?

Adam Mickiewicz:

W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;

Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę.

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,. Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy

Mikołaj Biernacki

- Czy sąsiad czasem czyta?
- Nic nie czytam i kwita.
Ja zresztą z książką w łapie
W kilka minut już chrapię.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Ileż to lat, ileż trzeba chodzić
Po dniach, po nocach, po schodach, po piętrach,
Do ilu łomotać drzwi -
W ilu szukać książkach...
Ażeby znaleźć jakieś jedno zdanie,
Które do serca komuś wejdzie i zostanie... ...
Chcemy książki, co życiu pomaga...
Z książki płynie odwaga...
Chcemy książek jak słońce!

Leopold Staff


Zmierzchem, gdy gaśnie blask słonecznej kuli,
Nad brzegiem wody, gdzie drzew widma mdleją,
Marzy młodzieniec, spragnioną nadzieją
Całując karty powieści o Julii.

Henryk Zbierzchowski

Księgo! tyś źródłem z którego wytryska
Strumień człowieczej nieśmiertelnej myśli.
Czas przez ruiny idzie i zwaliska,
Lecz twego trwania nigdy nie przekreśli.
Bowiem się z ducha wiedzie twa potęga -
Mijają ludzie, pozostaje księga.

Kornel Makuszyński

Słuchajcie urwipołcie, brzdące, basałyki,
Z których każdy z majtasów zbyt krótkich wyrasta:
Dość cukrów i słodyczy, precz wszystkie pierniki,
Pod choinką ma tylko książka być i basta!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz