środa, 29 czerwca 2022

Miron Białoszewski – nowa emisja filatelistyczna Poczty Polskiej

30 czerwca br. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 100.rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego. 

 

Miron Białoszewski, którego twórczość zapisała się trwale w dziejach polskiej kultury, to odkrywca nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej oraz uważny obserwator codzienności. W swoich dziełach wykraczał poza granice przyjętego języka literackiego oraz rozbijał schematyzm. Jego zainteresowanie wzbudzała mowa wykolejona, przejęzyczenia, przypadkowe zbiegi okoliczności językowych. Odwoływał się także do języka potocznego i dziecięcego. Do najważniejszych dzieł artysty należą tomiki wierszy „Obroty rzeczy” i „Mylne wzruszenia” oraz pisany prozą „Pamiętnik z powstania warszawskiego”. Za ten ostatni otrzymał na­gro­dę mia­sta War­sza­wy oraz nagrodę ministra kultury i sztuki II stopnia.

Artysta oprócz pisania, zajmował się również grą aktorską w teatrze. W 1955 roku, wraz z Lechem Emfazym Stefańskim i Bogusławem Choińskim, założył własny amatorski „Teatr na Tarczyńskiej”. Po jego rozpadzie pisarz otworzył w swoim mieszkaniu „Teatr Osobny”, który przetrwał do 1963 roku. Do granych w nich najbardziej znanych sztuk zalicza się „Wyprawy Krzyżowe” i „Osmędeusze”.

Na wyemitowanym przez Pocztę Polską znaczku pocztowym przedstawiony jest fotograficzny portret Mirona Białoszewskiego. Na kopercie FDC zamieszczono zdjęcie artysty wykonane w trakcie jednego ze spektakli „Teatru Osobnego” oraz cytat – słowa poety dotyczące jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym. W grafice datownika widnieje łyżka cedzakowa – jeden z wysławianych przez Białoszewskiego przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości poetyckiej.

Typografia użyta na znaczku i kopercie nawiązuje do odręcznego pisania oraz śladu zostawianego przez pędzel podczas malowania (ekspresyjne rysunki pędzlem, wycięte potem w tekturze, były stałym elementem scenografii w przedstawieniach Mirona Białoszewskiego). Pojawiają się na nich także kolorowe kropki, mówiące nam, że mamy do czynienia z barwną postacią, nie wpisującą się w patetyczny archetyp poety oraz wskazują na pierwiastek gry i zabawy, obecny w metodzie twórczej Białoszewskiego.

Znaczek z wizerunkiem Mirona Białoszewskiego to kolejna emisja Poczty Polskiej upamiętniająca wybitne postacie ze świata literatury. Tylko w ostatnim czasie do obiegu weszły emisje „ 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, „100. rocznica urodzin Stanisława Lema” czy „100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda”a.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz