czwartek, 27 stycznia 2022

100.000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda złotych z wykorzystaniem cudzych dokumentów

Lata 2020 i 2021 minęły pod znakiem pandemii Covid-19, co nie znaczy, że Polacy nie gubili dokumentów. ZBP opublikował 48 raport InfoDok.


W latach 2008 - 2021:

· do bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiło 1,8 mln szt. dokumentów (rekordowy był IV kwartał 2019 r. gdy zastrzeżono 56 686 szt.)

· próbowano wyłudzić 100 tysięcy kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda zł

· rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł

· aż 653 próby dotyczyły kwot równych lub większych niż 1 mln zł

· 17.197 prób dotyczyło kwoty 1 tys. zł lub niższej

W IV kwartale 2021 r. do bazy Systemu DZ trafiło 32 tysiące dokumentów. Na koniec grudnia 2021 r. w bazie było łącznie aż 2 142 582 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić 2.075 kredytów o łącznej wartości 91,3 mln złotych.

Jak pokazują dane Policji – w ostatnich latach na szczęście maleje liczba stwierdzonych przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby i z pewnością wpływ na to ma prowadzenie przez nas Systemu DOKUMETY ZASTRZEŻONE. Jednak aktywność przestępców, a właściwie cyberprzestępców w opisywanej w raporcie części sektora finansowego wzrosła. Niezbędne jest więc regularne aktualizowanie swojej wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Związek Banków Polskich od lat inicjuje i angażuje się w szereg programów edukacyjnych, choć nie tylko w tym zakresie. W styczniu ruszyła m.in. kolejna, wspólna sektorowa kampania dotycząca stóp procentowych i inflacji. Zapraszamy na stronę www.BankiwPolsce.pl – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

źródło www.BankiwPolsce.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz