O mnie

Urodziłem się 5 grudnia 1984 roku w Wejherowie. Ukończyłem Szkołę Podstawową numer 9 w Wejherowie oraz tamtejsze I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego o profilu humanistycznym. W latach 2002-2009 uczęszczałem na studia magisterskie na Wydziale Filologiczno - Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek Filologia Polska, specjalność: wiedza o mediach i pracy dziennikarza oraz specjalność edytorska. Uczęszczałem na seminarium dyplomowe w zakresie literaturoznawstwa. Pracę dyplomową poświęciłem doświadczeniu religijnemu w „Dziennikach” i felietonach Andrzeja Kijowskiego. Ojciec Wiktora i Tymoteusza.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza